Trung Tâm bảo hành ĐTDĐ HTC, Lenovo, Alcatel, Huawei
HTC ra bản cập nhật 1.17.707.9
HTC vừa tung ra bản cập nhật cho máy Desire EYE với phiên bản cập nhật: 1.17.707.9 dung lượng 128.3MB

Trong bản cập nhật này chủ yếu cải tiến cho hệ thống.

Để kiểm tra và cập nhật vào menu Cài đặt -> Thông tin -> cập nhật phần mềm